Firmy

Bezpečnostní analýzy

Popis a zhodnocení stávajících bezpečnostních opatření, procedur a dokumentace.

Identifikace a popis reálných rizik a jejich ohodnocení vzhledem ke konkrétní společnosti.

Penetrační testy

Provedení penetračního testu, jeho vyhodnocení a případné doporučení změn.

Bezpečnostní strategie

Definování cílů a priorit v oblasti bezpečnosti. Návrh bezpečnostního rozvoje organizace.

Návrh bezpečnostních opatření

Návrh vhodných a efektivních bezpečnostních opatření dle metodiky DDRM, ale hlavně na míru klientovi.

Zohlednění typu organizace, specifických podmínek jednotlivých objektů a již existujících opatření.

Námětová cvičení

Naplánování, organizace a provedení námětového cvičení (modelových situací) reflektující specifické podmínky organizace a jednotlivých objektů.

Případná pomoc s žádostí o zajištění součinnosti složek Integrovaného záchranného systému v rámci námětového cvičení.

Školení a kurzy

Návrh plánu školení – koho, co a jak školit. Realizace školení na míru pro různé skupiny zaměstnanců (management, bezpečnostní a nebezpečnostní personál) s důrazem na praktické nácviky, jednoduché a funkční postupy. Příklady standardizovaných kurzů

TeamBuildingy

Realizace teambuildingových a firemních akcí zaměřených zejména na osvojení principů osobní bezpečnosti, komunikačních dovedností a práci v týmu.

Poradenské a konzultační služby

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti (včetně ochrany osobních údajů – GDPR, CCTV, EZS, EPS, PZTS, EKV, kybernetická bezpečnost atd.).

Základními principy naší práce jsou individuální přístup a diskrétnost.

MÁTE ZÁJEM O NĚKTERÝ Z KORPORÁTNÍCH KURZŮ? KONTAKTUJTE NÁS!

TELEFON

+420 777 953 618