Školení a kurzy

MANAGER SURVIVAL TRAINING

Speciální manažerský kurz bezpečnostního plánování pro domov i firmu. Bezpečné chování, stanovení rizik a nastavení krizových protokolů, řešení běžných situací.

MIND AND STRESS TRAINING FOR MANAGERS

Manažerský kurz zaměřený na mentální trénink zvládání stresových situací, základy bezpečného chování a obrany.

CORPORATE SAFETY

Sestavení krizového protokolu a zabezpečení firmy (nejen) před únikem dat. Seznámení zaměstnanců se základními pravidly bezpečného chování.

SAFE DRIVING COURSE

Zásady bezpečné jízdy, obrana uvnitř i vně vozidla a doporučená opatření v krizových situacích.

TEAMBUILDING

Realizace teambuildingových a firemních akcí zaměřených zejména na osvojení principů osobní bezpečnosti, komunikačních dovedností a práci v týmu.

KURZ NA MÍRU

Sestavení speciálního kurzu podle individuálních požadavků klienta s ohledem na konkrétní bezpečnostní rizika. Neváhejte se na nás obrátit se svou vlastní představou!

MÁTE ZÁJEM O NĚKTERÝ Z KORPORÁTNÍCH KURZŮ? KONTAKTUJTE NÁS!

TELEFON

+420 777 953 618